تبلیغات

تا شهادت ولایت ما رهسپاریم

تــــــــا شـــهــــادت بــــــا ولایـــت مــــا رهــــــسپــــــاریــــم

تــــــــا شـــهــــادت بــــــا ولایـــت مــــا رهــــــسپــــــاریــــم
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک دوستان
گالری عکس شهدای کازرون1- نصب پلاکاردهای خوش آمدگویی و هشدار دهنده و راهنمای سفر( در تعطیلات نورورزی ) در محورهای اتوبان ؛ راههای اصلی و فرعی شهرستان حدود 80 عدد

2- توزیع نقشه راهنما و ایران بین مسافرین نوروزی

3- گشت راهداری بطور مستمر و روزانه در محورهای مواصلاتی شهرستان انجام میگیرد.

4- تشکیل تیمهای ورزشی( فوتسال والیبال پینک پنک شطرنج کوهنوردی - شنا ) در اداره راه و شهرسازی هشترود

5- لکه گیری آسفالت راههای اصلی ؛ فرعی و روستای حدود 1500 تن آسفالت گرم و 267 تن آسفالت سرد با اعتبار 314 میلیون تومان

6- پاکسازی و علف چینی حریم محورهای اصلی ، فرعی و روستایی  جمعا بطول 366 کیلومتر

7- شانه سازی و رفع افتادگی شانه در محورهای اصلی ، فرعی و روستایی جمعا بطول 100 کیلومتر

8- لای روبی راههای روستایی علی آباد و کله گرد بر اثر جاری شدن سیل : بطول 2 کیلومتر

9- عملیات شن ریزی راههای روستایی بطول 33 کیلومتر با حجم عملیات خاکی 46036متر مکعب

10- تسطیح راههای روستایی جمعاً بطول حدود 450 کیلومتر

11- آرام سازی سرعت در نواحی ضروری با ایجاد سرعت گیر و نصب چشم گربه ای جمعا به تعداد 146  مورد

12- احداث و تعریض راههای روستایی دوشر ؛ باغچه جیق ، خلیفه کندی ، بانبلاغی،قره کلک و سراسکندکوه بطول 10 کیلومتر و با حجم عملیات خاکبرداری حدود 12070 متر مکعب

13- ترانشه برداری و ریزش برداری و بسترسازی در محور های اصلی  های اصلی ، فرعی و روستایی با حجم عملیات خاکی حدود  165925.5 متر مکعب

14- تسطیح و کمپکت راههای روستایی:صومعه سنگ ، گله ده ،تنه ده ، باغچه جیق ، خلیفه کندی حمیدیه ، ایدلوی خلیفه و سیه دولان  جمعا بطول 29 کیلومتر

15- شن ریزی و تسطیح در ترانشه های برف گیر محور : یانبلاغی ، درین سو ، قوشالار  و طالب چمنی با حجم عملیاتی حدود 1100 متر مکعب

16- لکه گیری(شنی) راههای روستایی:درین سو ، قوشالار، داشبلاغ خرابه کلک ، قمرکندی ، ایدلوی خلیفه ، بره ده و تکانلو با حجم عملیاتی 6354 متر مکعب

17- تهیه و نصب تابلوی علائم خبری ، اطلاعاتی ، مسیرنما ، خطرنما ، تابلوی جناغی در نقاط پر تصادف و تابلوی گردش به راست و چپ و محدودیت سرعت به تعداد 797عدد

18- شستشو ، مرمت و بازسازی تابلوهای علائم به تعداد 2877 مورد

19- نصب چراغ خورشیدی در سه راهی عزیزکندی - هشترود به تعداد 1عدد

20- لکه گیری آسفالت در مسیرهای آتش بیگ ، مراغه هشترود بطول 5/8 کیلومتر که 6 کیلومتر آن توسط ماشین آلات نگهداری اداره راه و شهرسازی هشترود و 5/2 کیلومتر آن توسط شرکت طرف قرارداد جمعا با حجم عملیاتی 2808 تن انجام شده است.

21- عملیات درزگیری در مسیر هشترود - قره چمن ؛ هشترود مراغه و هشترود عزیزکندی جمعا بطول 159776 متر

22- باکس گذاری در راه روستایی اگیزکنبدی صومعه سنگ قراجه قیه پناهی به تعداد 4  عدد

23- باز کردن آبروها و جاده ها و هدایت آبهای سطحی و لاشه برداری در محورهای اصلی و فرعی و پاکسازی شانه ها و پارکینکها و لاشه برداری این شهرستان به تعداد 23 مورد

24- حجم عملیات برف روبی راههای اصلی ؛ فرعی و روستایی تا تاریخ 29/12/93  جمعا 6613654 متر مکعب

25- مقدار نمک مصرف شده در راههای اصلی ، فرعی و روستای تا تاریخ 29/12/93 جمعا حدود 1097 تن می باشد.

26- تعمیرات گاردریل مسیرهای:درین سو ؛ آتش بیگ ؛ ذوالبین ؛ مراغه -هشترود ؛ کمربندی - قره چمن و میانه-هشترود جمعا  به تعداد 192 شاخه

28- بازدید و تکمیل پرونده متقاضیان جهت صدور مجوز عبور تاسیسات و صدور برگ اخطاریه جهت آزادسازی حریم راه روستائی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیره جمعا به تعداد 63 مورد

29-آزاد سازی حریم در روبروی ایستگاه راه آهن هشترود و روستای قره کلک از محدثات قدیمی و اراضی زراعی جمعا بطول 500 متر با توافق مالکین 

30- خط کشی راههای ارتباطی شهرستان هشترود جمعا بطول 225 کیلومتر

31- ایمن سازی مسیر ورودی سه راهی کمربندی از سمت قره چمن  نزدیک راهدارخانه شهید محمد خواه با نصب بشکه های ترافیکی و میله های ترافیکی جمعا به تعداد 28 عدد 

32 - خاکریزی و شن ریزی ورودی راه روستائی بره ده بطول 200 متر جهت کاستن شیب تند موجود با حجم عملیات شن ریزی حدود 1600 متر مکعب

33- جمع آوری گاردریل های مستهلک از مسیر آتش بیگ به تعداد 20 شاخه

34- تسطیح حریم راه و کانال زنی در محور راه روستای سعادتلو  بطول 4 کیلومتر

35- احداث آبرو لوله ای نمره 60 به طول 8 متر جهت هدایت آبهای سطحی در راه روستای خواجه غور

36- احداث دیوار حائل و بهسازی و شن ریزی راه روستائی سلمان کندی بطول حدود 2 کیلومتر (احداث دیوار حائل بطول 80 متر و به ارتفاع 4 متر)

37- حمل نمک غیرخوراکی از عجب شیر به مقدار 831 تن

38- عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی  شهرستان :تلم خان ؛ خواجه غور ، تکانلو-طالب چمنی ؛ تازه کند باشماق قاضی کندی ، باباکندی کوه ؛کله گرد و بیگ بلاغی جمعاً بطول 33 کیلومتر با اعتبار بالغ بر 40430 میلیون ریال

39- اجرای آسفالت در راههای روستای شهرستان هشترود به شرح ذیل:

   الف: اجرای اسفالت در راه روستای تازه کند به طول 550 متر به عرض 5/5 متر و با ضخامت 6 سانتی متر حدود 1815 متر مکعب و با حجم اسفالت پخش شده   400 تن

   ب: اجرای آسفالت در راه روستای خواجه غور به طول 5/2 کیلو متر به عرض 5/5 متر و با ضخامت 6 سانتی متر حدود 13750 متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده  1815 تن

   ج: اجرای آسفالت در راه روستای تکانلو طالب چمنی بطول 12 کیلومتر به عرض 5/5 متر و با ضخامت 6 سانتی متر حدود 66000 متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده 8600 تن

   د: اجرای آسفالت راه روستای بیگ بلاغی به طول 2 کیلومتر به عرض 5/5 متر و با
ضخامت 6 سانتی متر حدود 11000 متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده 1434 تن

   م: اجرای آسفالت راه روستائی تلم خان بطول 3 کیلومتر به عرض 5/5 متر و با
ضخامت 6 سانتی متر 16500 متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده 2178تن

   ن: اجرای آسفالت راه روستائی تکانلو بطول حدود 500 متر و به عرض 5/5 متر و با
ضخامت 6 سانتی متر 2750 متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده 363 تن

   خ : اجرای آسفالت راه روستائی باشماق قاضی کندی حدود 5 کیلومتر و به عرض 5/5 متر
 و با ضخامت 6 سانتی مترحدود 27500متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده 3500تن

   چ - اجرای آسفالت راه روستائی باباکندی کوه  حدود 1 کیلومتر و به عرض 5/5 متر و با
ضخامت 6 سانتی متر حدود 5500 متر مربع و با حجم آسفالت پخش شده 650تن

ج - اجرای آسفالت راه روستای کله گرد بطول 2/3 کیلومتر و به عرض 5/5 متر و
 با ضخامت 6 سانتی متر حدود 17600 متر  مربع و با حجم آسفالت پخش شده 2330 تن

برچسب ها: گزارش عملکرد اداره راه و شهرسازی هشترود در سال 1393، گزارش، عملکرد، اداره راه و شهرسازی،
.:. یکشنبه 16 فروردین 1394 .:. 09:39 ب.ظ .:. علی احدی
.: Weblog Themes By Montazer110 :.

درباره وبلاگ


بارخدایا! به من ایمانی عطا کن که در آن شعور و شهادتی باشد که با شهامت عجین شده باشد.

یا ابا صالح المهدی ادرکنی ادرکنی؛یا ابوالفضل(ع)

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
طراح قالب
شهدای کازرون
دیگر امکانات

تا شهادت با ولایت ما رهسپاریم